Intimacy Tuesday 20 February 2018

Intimacy Tuesday 20 February 2018
“ท่านถือ‍ว่าความอับอายขาย‍หน้าเพื่อพระ‍คริสต์ล้ำ‍ค่ากว่าสมบัติทั้ง‍หลายของอียิปต์ เพราะท่านเพ่ง‍ดูที่บำ‌เหน็จที่จะได้รับนั้น โดยความเชื่อ ท่านจึงออกจากอียิปต์ โดยไม่‍ได้เกรง‍กลัวความกริ้วของกษัตริย์ ท่านสู้ทนประ‌หนึ่งได้เห็นพระ‍องค์ผู้ไม่ทรงปรา‌กฏแก่ตา โดยความเชื่อ ท่านถือปัส‌กาและพิธีประ‌พรมเลือด เพื่อไม่‍ให้ทูตมรณะมาแตะ‍ต้องบุตร‍หัว‍ปีของคนอิสรา‌เอล”
‭‭ฮีบรู‬ ‭11:26-28‬ ‭THSV11‬‬
http://bible.com/174/heb.11.26-28.thsv11
+ โมเสสเชื่อในการนำของพระเจ้า ท่านจึงตัดสินใจ ไม่เกรงกลัวต่ออำนาจของกษัตริย์ฟาโรห์ แค่อย่างใด
+ แม้ท่านจะไม่เห็นพระองค์ตลอดเวลาแต่ท่าน ได้ยินพระองค์และสื่อสารทุกเหตุการณ์ในสิ่งที่ท่าน เผชิญอยู่ และทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงยอกท่านๆ ก็ได้ปฎิบัติตามทั้งสิ้น โดยความเชื่อทั้งสิ้น
+ รักษาความเชื่อในการเดินกับพระเจ้าสำคัญมาก ไม่สงสัย แต่วางใจ ที่สุด

Leave a Comment

Your email address will not be published.