พระคุณพระเจ้านั้นแสนยิ่งใหญ่

พระคุณพระเจ้านั้นแสนยิ่งใหญ่

ทุกวันที่เรามีลมหายใจในการดำเนินชีวิตบนโลกนี้ ให้เราได้สัมผัสถึงพระกรุณาคุณอันยิ่งใหญ่ที่ พระเยซูได้มาเพื่อไถ่บาปชีวิตของเรา เพราะพระเยซูทำให้เรามีชีวิต แห่งความหวังและพระคุณอันอุดม

เมื่อเราได้ใช้เวลากับพระวิญญาณ ให้เราได้ระลึกถึงพระคุณของพระเยซูคริสต์เสมอ ที่ได้มอบแบบอย่างอันดีเลิศทุกอย่างเพื่อให้เราสามารถจะดำเนินชีวิตต่อไปบนโลกนี้ได้ ด้วยพระคุณและกำลังที่มาจากพระองค์

แม้ว่าเรายังพลาดพลั้งล้มลง พระคุณของพระองค์ก็ยังมีล้นเหลือแก่ชีวิตเรา

แม้ว่าเราจะล้มลงในความบาป พระคุณของพระองค์ก็ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลง

แม้ว่าเราจะหมดแรง หรือท้อแท้ พระคุณของพระองค์ก็ยังโอบอุ้มเราไว้

พระเยซูรักเรามากกว่าใครทั้งสิ้น โปรดเติมเต็มพระคุณของพระองค์เอาไว้ในชีวิตเสมอ

“ฉะนั้นขอให้เราทั้งหลาย จงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รับพระเมตตา และจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ”
‭‭ฮีบรู‬ ‭4:16‬ ‭TH1971‬‬
https://www.bible.com/275/heb.4.16.th1971

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.