พระคำพระเจ้าปกป้องความคิดที่ไม่ถูกต้อง

Intimacy Thursday 30 August 2018 
“เพราะฉะนั้น ท่านที่รักทั้งหลาย เมื่อพวกท่านรู้เรื่องนี้ก่อนแล้ว พวกท่านก็จงระวังให้ดี เพื่อไม่ให้หลงไปตามการผิดของคนชั่ว และสูญเสียความมั่นคงของพวกท่าน”
‭‭2 เปโตร‬ ‭3:17‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เมื่อเราสะสมพระคำอยู่เสมอ เมื่อเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำหน้าชีวิตเรา เราจะรับการปกป้องจาก การล่อลวงที่ทำให้ต้องทิ้งทางพระเจ้า จากผู้สอนเท็จต่างๆ ที่เข้ามา 
 
+ อ่านพระวจนะทุกวัน และใกล้ชิดพระวิญญาณทุกๆเวลา จะช่วยเราได้ 

Leave a Comment

Your email address will not be published.