พระคัมภีร์นั้นรู้ล่วงหน้าว่า พระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ

Intimacy Tuesday 19 February 2019
8และพระคัมภีร์นั้นรู้ล่วงหน้าว่า พระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ จึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้าว่า ชนทุกชาติจะได้รับพรเพราะเจ้า กท 3 : 8
  • พระคัมภีร์เป็นถ้อยคำพยากรณ์ที่เที่ยงตรงมากที่สุดตลอดประวัติศาสตร์ เราเห็นความจริงถูกสำแดงผ่านพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่อง
  • แม้ว่าพระคัมภีร์จะให้น้ำหนักกับคนอิสราเอลที่เป็นชนชาติที่พระเจ้าเลือก แต่จริง ๆ แล้วพระคัมภีร์ก็ได้สำแดงให้เรารู้ว่าคนต่างชาติอย่างเราก็ได้รับพระคุณแบบเดียวกับที่พี่น้องอิสราเอลได้รับ สรรเสริญพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.