พระคริสต์ร้อนใจเรื่องพระนิเวศ

พระคริสต์ร้อนใจเรื่องพระนิเวศ

16และพระองค์ตรัสกับพวกคนขายนกพิราบว่า “เอาของพวกนี้ออกไป อย่าทำให้พระนิเวศของพระบิดาเรากลายเป็นตลาด” 17พวกสาวกของพระองค์ก็ระลึกขึ้นได้ถึงคำที่เขียนไว้ว่า “ความร้อนใจในเรื่องพระนิเวศของพระองค์จะท่วมท้นข้าพระองค์ ยอห์น 2:16-17

พระวจนะตอนนี้ ทำให้เราได้กลับมาระลึกถึง ชีวิตเราที่เป็นดังพระนิเวศของพระเจ้า ที่พระองค์ได้ไถ่มาด้วยโลหิตของพระองค์

เปรียบภาพเหมือน พระคริสต์ ต้องการขจัด ความอบาย และความบาปผิดในใจต่าง ๆ ของชีวิตฝ่ายวิญญาณของเราออกไป เพื่อให้เราได้เป็นนิเวศที่บริสุทธิ์จำเพาะพระพักตร์พระองค์

เพราะเหตุว่า พระคริสต์ยังรักและห่วงใยเราอยู่เสมอ พระองค์ได้อธิษฐานวิงวอนเพื่อเรา บนเบื้งพระหัตถ์ขวาของพระบิดา อยู่ และ พระองค์คงไม่อยากให้ นิเวศในชีวิตของเรา หม่นหมอง

ดังนั้นเราต้อง รักษาชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรา ด้วยการให้ ฤทธิ์อำนาจพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาเยี่ยมเยียน และปลดปล่อยเราจากความบาป ทั้งสิ้นเหล่านี้

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.