พระคริสต์ถูกยกขึ้นเพื่อนำการรักษานิรันดรมา

โมเสสยกงูขึ้นในถิ่นทุรกันดารอย่างไร บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้นอย่างนั้น 15เพื่อทุกคนที่วางใจพระองค์จะได้ชีวิตนิรันดร์” ยอห์น 3 :14-15

ภาพที่โมเสสได้ยกงูขึ้น เพื่อเป็นการรักษาการถูกงูกัดของชนอิสราเอล จากการที่พวกเขาบ่นต่อว่าพระเจ้าผ่านทางโมเสส

พระเยซูมาทำให้พันธสัญญาเติมเต็ม ด้วยการที่พระองค์บอกต่อสาวกว่า บุตรมนุษย์จะถูกยกขึ้นเพื่อคนที่วางใจจะไม่ตาย แต่จะมีชีวิตนิรันดร

ภาพงูทองสัมฤทธิ์บนเสา ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในทางการเแพทย์ สะท้อนภาพฝ่ายวิญญาณให้เห็นถึง การที่พระเยซุสามารถเป็นผู้ที่นำการรักษาชีวิตฝ่ายวิญญาณได้ พระองค์เป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ และทางของพระองค์ก็นำชีวิตนิรันดรมาให้

แม้ทางฝ่ายโลก จะนำไปใช้ไม่ตรงวัตถุประสงค์ฝ่ายวิญญาณ ซะทีเดียว แต่เราก็รู้ได้ว่า อิทธิพลพระวจนะมีผลต่อ ชีวิต ความเป็นและความตายของมนุษย์ ยิ่งเมื่อพวกเขารู้ว่า พระคริสต์จะนำชีวิตนิรันดรมาถึง ใครก็ตามที่ยอมรับพระองค์แล้ว ก็เป็นเรื่องที่สวรรค์ย่อมเปรมปรีดิ์

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.