ฝากวันพรุ่งนี้ไว้กับพระบิดา

Intimacy Saturday 5 May 2018 
“ฟังให้ดีนะ ท่านทั้งหลายที่พูดว่า “วันนี้หรือพรุ่งนี้เราจะเข้าไปในเมืองนี้เมืองนั้น จะอยู่ที่นั่นสักปีหนึ่ง และจะค้าขายแล้วได้กำไร” แต่ท่านไม่รู้เรื่องของวันพรุ่งนี้ ชีวิตของพวกท่านเป็นเหมือนอะไร? ก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่เพียงชั่วครู่แล้วก็จางหายไป แต่พวกท่านควรจะพูดว่า “ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด เราจะยังมีชีวิตอยู่ และจะทำสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น””
‭‭ยากอบ‬ ‭4:13-15‬ ‭THSV11‬‬
 
+ แม้เราจะรู้ว่าปลายทางของเราคือสวรรค์ นิรันดร์ แต่วันพรุ่งนี้เราก็ยังไม่อาจรู้ได้เลย เราต้องให้ชีวิตของเราอยู่ในน้ำพระทัยของพระบิดาของเรา เสมอ 
 
+ เมื่อเรายังมีลมหายใจ ในแต่ละวันเราจึงต้องขอบคุณพระเจ้าสำหรับ สิ่งนี้ และเริ่มต้นทำในสิ่งที่เป็นความจำเป็นในชีวิตของเรา เพื่อให้เราอยู่ในเวลาและนำ้พระทัยของพระองค์ 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.