ผู้สอนเท็จจะได้รับโทษ

Intimacy Monday 13 August 2018 
“แต่ส่วนพวกทูตสวรรค์แม้ว่ามีกำลังและฤทธานุภาพมากกว่า ก็ไม่ได้กล่าวโทษด้วยการประณามพวกนั้นเฉพาะพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ว่าผู้สอนเท็จเหล่านี้เป็นเหมือนสัตว์ที่ไร้ความคิด ที่ทำตามสัญชาตญาณ เกิดมาเพื่อถูกจับและถูกฆ่า พวกเขาประณามสิ่งที่พวกเขาไม่เข้าใจเลย พวกเขาจะถูกทำลายอย่างสัตว์เหล่านั้น”
‭‭2 เปโตร‬ ‭2:11-12‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระเจ้าเปรียบให้เราได้เห็นภาพ ผู้ที่กบฎ ไม่เชื่อฟังพระองค์ อย่างฑูตสวรรค์ ต้องได้รับโทษนิรันดร์ แต่ก็ยังไม่เท่ากับผู้ที่สอนเท็จและล่อลวง ผู้เชื่อให้หลงเจิ่นไป มารซาตาน ยังมิบังอาจลบหลู่พระนามของพระเจ้าเลยแม้แต่น้อย เพราะมันรู้จักพระองค์เป็นอย่างดี แต่ผู้สอนเท็จนี้ กล้าที่จะหมิ่นประมาทพระองค์ได้ และไม่ยำเกรงพระองค์เลย และจะต้องรับผลการกระทำอย่างมาก จากพระองค์
+ เราต้องปกป้องและสำรวจวิญญาณจิตของเรา และต้องไม่ฟังคำสอนเท็จของคนนั้น ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นำลูกด้วย
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.