ผู้สอนเท็จจะพาให้หลงเจิ่นความจริง

Intimacy Wednesday 15 August 2018 
“พวกเขาละทางที่ถูกต้อง หลงเจิ่นไปตามทางของบาลาอัมบุตรโบโซร์ ผู้ซึ่งโปรดปรานสินจ้างที่ได้มาจากการอธรรม แต่บาลาอัมก็ถูกตำหนิในการละเมิดของตนเอง ลาใบ้ตัวหนึ่งพูดเป็นภาษามนุษย์ และได้ยับยั้งอาการคลุ้มคลั่งของผู้เผยพระวจนะคนนั้น”
‭‭2 เปโตร‬ ‭2:15-16‬ ‭THSV11‬‬
 
+ แม้ว่าพระเจ้าอาจประทานของประทานให้แก่บางคนเพื่อที่จะใช้ในการปรนนิบัติพระเยซู แต่ถ้าคนนั้นไม่รักษาชีวิตติดสนิทกับพระองค์ เนื้อหนัง ความบาปก็อาจเข้ามาแทนที่ และเขาอาจนำสิ่งที่พระองค์ให้ นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง 
+ เราต้องยึดความจริงในพระองค์เอาไว้ให้มั่น และขอพระคุณพระเจ้าเป็นผู้ที่ช่วยมิให้ วิญญาณผู้สอนเท็จเข้ามาในชีวิตเรา ขอกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์นำเราทุกๆเวลา อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.