ผู้สอนเท็จจะพาให้ทำบาป

Intimacy Tuesday 14 August 2018 
“พวกเขาจะได้รับทุกข์เป็นโทษแห่งการอธรรม เขาทั้งหลายถือการเสเพลเฮฮาในเวลากลางวันเป็นความเพลิดเพลิน พวกเขาเป็นจุดด่างพร้อยและรอยมลทิน และประพฤติการเสเพลเฮฮา เมื่อกำลังกินเลี้ยงกับท่านทั้งหลาย ดวงตาของพวกเขามีแววที่เปี่ยมด้วยความใคร่ในการล่วงประเวณี ไม่สิ้นความกระหายในบาป พวกเขาล่อลวงคนที่ใจไม่มั่นคง ใจของพวกเขาชินกับ ความโลภ เขาเหล่านั้นเป็นพงศ์พันธุ์ที่ต้องคำสาป”
‭‭2 เปโตร‬ ‭2:13-14‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ความบาปในโลกก็มีอยู่แล้ว และผู้สอนเท็จจะยิ่งล่อลวงผู้เชื่อให้หลงเจิ่นจากทางของพระบิดาไปอีก เพราะผู้เชื่อขาดความมั่นคง ขาดชีวิตที่ใกล้ชิดพระวิญญาณบริสุทธิ์ ให้เนื้อหนังนำหน้าชีวิตพวกเขา 
 
+ การล่อลวงนี้สามารถนำให้จิตวิญญาณถอยห่างจากพระบิดาได้เลยทีเดียว ดังนั้นเราต้องป้องกันตัวเอง เราต้องมีพระวจนะสะสมไว้ในชีวิต เราต้องรู้จักและได้ยินเสียงของพระเยซูคริสต์ ผู้เลี้ยงของเราเสมอ 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.