ผู้สอนเทียมเท็จ เป็นมลทินต่อพระอาณาจักรพระเจ้า

ในทำนองเดียวกันพวกนักเพ้อฝันเหล่านี้ทำให้ตัวเป็นมลทิน และปฏิเสธสิทธิอำนาจขององค์พระผู้เป็นเจ้า และพูดลบหลู่เทวทูตผู้มีศักดิ์ศรี ยูดา 1:8

ผู้สอนเทียมเท็จ ยังทำตัวเป็นมลทินและไม่ได้ยึดถือพระวจนะพระเจ้าเป็นรากฐานของความเชื่อ แต่ยึดเอาตามความคิด ความฝันหรืออ้างว่าเป็นนิมิตที่มาจากพระเจ้า ทั้งที่มันเป็นความคิดของพวกเขาเองทั้งนั้น พวกเขาจะปฏิเสธคำสอนของพระเยซู และปฎิเสธสิทธิอำนาจของพระเจ้า

เราดูคนเหล่านี้ ได้อย่างหนึ่ง คือการที่พวกเขาให้เกียรติพระเจ้า พระเยซูมากแค่ไหน ในชีวิตของพวกเขา

Leave a Comment

Your email address will not be published.