ผู้ที่อดทนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอด

ผู้ที่อดทนถึงที่สุดผู้นั้นจะรอด

การดำเนินชีวิตคริสเตียนเป็นเหมือนการวิ่งมาราธอน ผู้เชื่อต้องรักษาความเชื่อในพระเยซูเอาไว้จนถึงวันสุดท้าย ระหว่างทางจะมีหลายเหตุการณ์เกิดขึ้นในชีวิตทั้งที่มาจากตัวเราเองแต่มาจากการล่อลวงของมาซาตาน เพื่อให้ผู้เชื่อทิ้งทางของพระองค์

ความรอดเป็นพระคุณที่ได้รับมาเปล่าๆ ดังนั้นหลายคนจึงไม่เห็นคุณค่าในพระคุณแห่งพระโลหิตของพระองค์ เมื่อพวกเขาสาละวนอยู่กับชีวิตฝ่ายเนื้อหนังและฝ่ายโลกมากไปกว่าการดำเนินชีวิตในฝ่ายวิญญาณ โอกาสที่จะถูกล่อลวงก็มีสูง

เป็นไปได้ยากที่ผู้เชื่อจะมีชัยชนะเหนือเนื้อหนังหรือมาซาตานถ้าพวกเขาไม่ได้อยู่ในการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดังนั้นการพึ่งพาพระวิญญาณจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก นั่นหมายถึงการมีชีวิตติดสนิทและพึ่งพาพระองค์และอธิษฐานกับพระองค์อย่างสม่ำเสมอและทำในสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์ในชีวิต

ผู้เชื่อต้องต่อสู้ด้วยเต็มกำลังเพราะการล่อลวงจะทวีมากขึ้น การข่มเหงจะมีมากขึ้น ผู้เชื่อจำเป็นต้องอธิษฐานเผื่อพี่น้องกันและกันและเสริมสร้างพระกายให้เกิดความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเพื่อไม่ให้มีช่องว่างให้มารซาตานเข้ามาแทรกแซงได้

ความรักของคนเป็นอันมากจะเยือกเย็นลง เพราะความชั่วช้าจะแผ่ขยายออกไป แต่ผู้ที่ทนได้จนถึงที่สุด ผู้นั้นจะรอด

มัทธิว 24:12‭-‬13 KJV

https://bible.com/bible/175/mat.24.12-13.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.