ประชาชนทุกคนได้ยิน เสียงฟ้าร้อง และเสียงแตร อีกทั้งได้เห็นฟ้าแลบและควันที่พลุ่งขึ้นจากภูเขานั้น ประชาชนก็กลัวจนตัวสั่นยืนอยู่แต่ไกล

ประชาชนทุกคนได้ยิน เสียงฟ้าร้อง และเสียงแตร อีกทั้งได้เห็นฟ้าแลบและควันที่พลุ่งขึ้นจากภูเขานั้น ประชาชนก็กลัวจนตัวสั่นยืนอยู่แต่ไกล
อพยพ 20:18 THSV11
https://bible.com/bible/174/exo.20.18.THSV11

พระยาเวห์สำแดงพระองค์ แก่อิสราเอลผ่าน เสียงฟ้าร้อง หมอกควัน เสียงแตร ฯลฯ เพื่อให้พวกเขายำเกรงพระองค์ แน่นอนว่าพระองค์รักพวกเขา พระองค์เป็นผู้เลือกชนชาติที่ดื้อดึง พระองค์รู้จักพวกเขาดี แต่ ความรักมั่นคงของพระ องค์ไม่เคยยั้งหยุด

เมื่อเราสัมผัสความรักพระเจ้า เรารู้ว่า ความรักนั้นชนะทุกสิ่งได้ และเมื่อเรายำเกรงพระองค์ เราจะได้เริ่มต้นรับปัญญาจากพระเจ้า เราไม่ต้องกลัวพระองค์ แต่เราจะยำเกรงพระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.