ประชากรของพระเจ้า

Intimacy 9 June 2018
“เมื่อก่อนพวกท่านไม่ใช่ประชากร แต่บัดนี้พวกท่านเป็นประชากรของพระเจ้าแล้ว เมื่อก่อนพวกท่านไม่ได้รับพระเมตตา แต่บัดนี้พวกท่านได้รับพระเมตตาแล้ว”
‭‭1 เปโตร‬ ‭2:10‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ก่อนนี้เราทุกคนอยู่ในความมืด และเมื่อพระบิดาเรียกเรากลับมาหาพระองค์แล้ว เราก็เป็นลูกของพระองค์ เป็นลูกแห่งความสว่าง เราได้รับพระเมตตาจากพระองค์อย่างเต็มเปี่ยม ขอบคุณพระองค์อย่างที่สุด ขอเมตตาคุณพระองค์นำหน้าเราต่อไป ด้วย อาเมน 

Leave a Comment

Your email address will not be published.