บุตรที่ไม่เชื่อฟัง

บุตรที่ไม่เชื่อฟัง

ในหนังสือ 1 ซามูเอล ได้เล่าเรื่องราวสำคัญ ของ ผู้เผยวจนะ สองท่าน ได้แก่ เอลี และซามูเอล เอลีเป็นเหมือนอาจารย์ของซามูเอล ที่คอยสอนท่านให้เป็นผู้เผยวจนะที่ดีพร้อมสำหรับพระราชกิจของพระเจ้า

ทั้งเอลีและซามูเอลต่างมี บุตรชายอย่างละ สอง คนเช่นกัน และสิ่งที่เหมือนกันคือ บุตรชายสองนั้นของท่านทั้งสอง ไม่ได้ยึดถือวิถีของพระเจ้า แต่กลับทำตามเนื้อหนัง จนทั้งสี่คนต้องถูกพระเจ้าลงโทษ โดยบุตรสองคนแรกของเอลีโดยประหาร และบุตรสองคนของซามูเอลไม่ได้รับใช้ในพระวิหารในฐานะปุโรหิตอีก ซึ่งเป็นความร้ายแรงอย่างมาก

จึงเห็นได้ว่า แม้ว่าบิดาจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ถูกเจิม แต่การอบรมสั่งสอนให้ลูกอยู่ในทางชอบธรรม เชื่อฟังและกระทำตามน้ำพระทัยก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน

คนใกล้ตัวจะเห็นวิถีชีวิต และจะรับการอบรมสั่งสอนได้มากที่สุด และอาจจำเป็นต้องใช้ไม้แข็ง เพื่อทำให้เขาเติบโตและเชื่อฟังพระเจ้าด้วยเช่นกัน

ไม่ต่างจากการที่เราเลี้ยงดูฝูงแกะของพระเจ้า ต้องมีหลักการที่ชัดเจน และความรักที่มาจากพระคริสต์ และแกะของพระเจ้าต้องตัดสินใจ ปฏิเสธตนเอง แบกกางเขนและเดินตามพระองค์ไป พวกเขาต้องตัดสินใจ ทุกวัน เช่นเดียวกับเราทั้งหลาย

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.