บัดนี้เสียงร้องของชนชาติอิสราเอลมาถึงเราแล้ว

บัดนี้เสียงร้องของชนชาติอิสราเอลมาถึงเราแล้ว ทั้งเราได้เห็นการบีบคั้นซึ่งคนอียิปต์ทำต่อพวกเขา อพย 3.9
พระเจ้าได้ยินทุกคำร้องทูลของเราเสมอ ไม่ว่าเราจะพูด ระบาย อ้อนวอน วิงวอน พระองค์อย่างไรก็ตาม  ทุกถ้อยคำที่ออกมาจากปากของเรา ไปถึงพระองค์เสมอ และพระองค์ พร้อมที่จะมีหนทาง ที่จะตอบคำร้องทูลของเรา ด้วยความรักที่พระองค์ได้มีแก่เรา
ช่วงเวลาที่เราอาจต้องอดทนในความยากลำบาก นั้น เป็นส่วนหนึ่งของแผนการ ที่พระองค์มีแก่เราและ รวมถึงการตอบในคำอธิษฐานด้วย  การที่เราเผชิญสถานการณ์ที่ดูเหมือนยากลำบากอยู่นั้น ก็เพื่อพระพรที่เราจะได้รับในอนาคตนั่นเอง

Leave a Comment

Your email address will not be published.