“บัดนี้เจ้าจะได้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเราจะกระทำแก่ฟาโรห์ คือด้วยมืออันทรงฤทธิ์

พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสว่า “บัดนี้เจ้าจะได้เห็นเหตุการณ์ซึ่งเราจะกระทำแก่ฟาโรห์ คือด้วยมืออันทรงฤทธิ์ เขาจะปล่อยพลไพร่ไป และด้วยมืออันเข้มแข็ง เขาจะไล่พลไพร่ออกจากแผ่นดินของเขา” อพย 6:1
พระเจ้าบอกโมเสส ว่าพระองค์จะอยู่ด้วย มีอาโรนมาช่วยพูดต่อหน้าฟาโรห์ และยังมีไม้เท้าสำหรับทำอัศจรรย์ อีกด้วย ทำให้โมเสสมั่นใจที่จะไปพบกับฟาโรห์ แต่สิ่งที่ท่านเจอกลับไม่เป็นเช่นนั้น ฟาโรห์ ปฏิเสธทุกคำขอและไล่ท่านออกไป และท่านได้กลับมาร้องทูลเชิงน้อยใจ
เหตุการณ์เหล่านี้อาจเกิดขึ้นกับเรา พระสัญญามีในพระวจนะ แต่สิ่งที่เราเจอ ยังถูกเอาเปรียบ ยังไม่สำเร็จ ยังล้มลุกคลุกคลาน ยังเผชฺิญรความล้มเหลว เป็นต้น
แต่เหนือสิ่่งอื่นใด พระองค์ได้ตอบโมเสสถึงสิ่งทั้งหมดที่ท่านได้เจอในที่สุด และเราเห็นได้ว่าหลังจากนี้ ภัยพิบัติที่พระเจ้าได้นำเข้ามาผ่านมือของโมเสสได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องจน ในทีสุดท่านและชนชาติอิสราเอลก็ได้ออกจากอียิปต์
การรอคอยและความวางใจพระเจ้า ยาเวห์ของเรา นั้นสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เมื่อถึงเวลาพระองค์จะทำ สรรเสรฺิญพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.