ท่าที่แห่งการเชื่อฟังพระบิดา เป็นท่าทีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียน

แต่กิเดโอนตอบเขาทั้งหลายว่า “เราจะไม่ปกครองท่านทั้งหลาย และบุตรของเราก็จะไม่ปกครองท่าน พระยาห์เวห์จะทรงปกครองท่านทั้งหลายเอง” ผู้วินิจฉัย 8:23 THSV11 https://www.bible.com/th/bible/174/JDG.8.23.THSV11

  • ท่าที่แห่งการเชื่อฟังพระบิดา เป็นท่าทีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตคริสเตียน 
  • การยอมจำนนชีวิตของเราในแต่ละวัน จะช่วยทำให้การเปิดเผยสำแดงจาก พระวิญญาณบริสุทธิ์ ในเรา ชัดเจนยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
  • การให้ พระบิดา ได้ปกครองบัลลังก์ใจเรา เป็นสิ่งที่เราต้องเลือก ถ้าเราจะให้วิถีทางของเรา อยู่ในแผนงานและน้ำพระทัยของพระองค์ 

ชาโลม 

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.