ทูตของพระเจ้าซึ่งนำหน้าทัพอิสราเอลก็กลับไปอยู่ข้างหลัง และเสาเมฆซึ่งอยู่ข้างหน้า

ทูตของพระเจ้าซึ่งนำหน้าทัพอิสราเอลก็กลับไปอยู่ข้างหลัง และเสาเมฆซึ่งอยู่ข้างหน้า ก็กลับมาตั้งอยู่ข้างหลังพวกเขา 20คือมาอยู่ระหว่างทัพอียิปต์และทัพอิสราเอล มีเมฆและความมืดกั้น เวลากลางคืนก็ผ่านไปโดยทั้งสองฝ่ายไม่ได้เข้าใกล้กันตลอดคืน
อพย 14 : 19-20

พระเจ้าดูแลเราอย่างดีเลิศ พระองค์จัดสรร จัดเตรียมแผนงานต่างไป เพื่อช่วยเหลือเรา แม้ในเวลาที่ดูไม่มีทางออกเลย เช่นเดียวกับที่ พระองค์ส่ง ฑูตสวรรค์เข้ามาช่วย ไม่ให้ อิสราเอลและอียิปต์ต้องเผชิญหน้ากัน

พระเจ้าของเรายิ่งใหญ่มากจริงๆ พระองค์รักเรามากและปรารถนาที่จะอยู่ใกล้ชิด และช่วยเราเสมอ ยิ่งเราใกล้ชิด พูดคุยกับพระองค์มากเท่าไร เราจะเห็นการสำแดงที่ชัดเจน อย่างที่พระองค์ได้บอกรายละเอียดการช่วยกู้ของพระองค์ให้เราได้รู้ ช่างน่าตื่นเต้นจริงๆ ขอบคุณพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.