ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมาจากเราทั้งสิ้น

ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมาจากเราทั้งสิ้น

      ในพระธรรม 1 ซามูลเอล บทที่ 31 เป็นเหตุการณ์ที่ซาอูล ตาย และพวกฟิลิสเตียก็ได้ไปฉลองในชัยชนะนั้น แท้จริงแล้วชัยชนะของพวกขาไม่ใช่เพราะพวกเขาเก่งกว่าอิสราเอลแต่อย่างใด แต่เพราะ ซาอูลมิได้เชื่อฟังพระเจ้า และนี่เป็นสาเหตุเดียวที่ทำให้อิสราอลและซาอูลพ่ายแพ้ต่อศัตรู พระเจ้าทรงให้ สถานการณ์ในทางประวัติศาสตร์เปลี่ยนไปตลอดกาล เพราะเหตุการไม่เชื่อฟังของซาอูล

     ในทุก ๆ การตัดสินใจ การดำเนินชีวิต เราต้องพึ่งพาพระเจ้า ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเหลือ อย่างสุดกำลัง เพื่อเราจะไม่พลาดในทางของพระองค์แม้สักก้าวเดียว และนี่เป็นเดียวที่จะพิสูจน์ชีวิตของลูกกับเดนติดตามพระองค์ ลูกจะซื่อสัตย์อย่างสุดกำลัง ขอพระองค์ประทานหนทางแต่ละย่างก้าวให้ลูกด้วย ลูกจะถวายเกียรติพระเจ้าด้วยสุดกำลังที่ลูกมี

 

picture credit :

Being A Better You (Self Reflection)

Leave a Comment

Your email address will not be published.