ทุกครั้งที่เราได้อธิษฐานต่อพระบิดา นั่นคือจุดเริ่มต้นของการตอบคำอธิษฐานแล้ว

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ในเวลาอันเหมาะสม โอ ข้าแต่พระเจ้า โดยความเมตตาอันอุดมของพระองค์ ขอทรงโปรดฟังข้าพระองค์ด้วยความจริงแห่งความรอดของพระองค์ สดด.69 13

“ทุกครั้งที่เราได้อธิษฐานต่อพระบิดา นั่นคือจุดเริ่มต้นของการตอบคำอธิษฐานแล้ว “

เราต้องเข้าใจวิธีการทำงานของคำอธิษฐาน พระบิดาได้ตอบคำอธิษฐานตั้งแต่เมื่อเราอธิษฐานจบ และส่วนของเราที่ต้องทำอย่างเต็มที่คือ

* ทำส่วนของเราด้วยความซื่อสัตย์
* รอคอยเวลาที่พระบิดาจะประทานให้ตามความเหมาะสม

ผู้เชื่อบางคน อาจไม่เข้าใจ ทำให้เข้าใจไปว่า พระบิดามิได้ตอบคำอธิษฐานตามที่ตนเองอธิษฐาน และรู้สึก ท้อแท้ หมดหวัง แท้จริงพระวจนะได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนมากแล้วจริงๆ ขอบพระคุณพระบิดาที่ทุกคำอธิษฐาน พระองค์จะตอบในเวลาของพระองค์ ( Kairos ) ซึ่งก็คือเวลาที่ดีที่สุดของช่วงเวลาของเรา ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.