ทำไมพระเจ้ายังไม่ตอบคำอธิษฐานของเรา

ทำไมพระเจ้ายังไม่ตอบคำอธิษฐานของเรา

 
    หลายครั้งเราเผชิญภาระหรือปัญหาต่าง ๆ ที่เข้ามาในชีวิต เราเองก็พอจะรู้ว่าการเป็นคริสเตียนก็ย่อมต้องเผชิญภาระปัญหาอยู่แล้ว แต่เราก็รู้ว่าเมื่อเราอธิษฐานร้องทูลต่อพระเจ้า พระองค์จะทรงฟังและตอบคำอธิษฐานของเรา เราก็มุ่งมั่นที่จะอธิษฐาน ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะรักษาความเชื่อ และรักษาชีวิตชอบธรรมของเราให้ดีที่สุด
 
    แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับเป็นว่าภาระปัญหายังคงมีอยู่ และเราก็ได้รับผลกระทบต่อปัญหานั้นโดยตรง เรายังคงเผชิญภาระปัญหาและรับผลโดยตรงต่อปัญหา ทำให้เราต้องเผชิญความยากลำบากในการเผชิญชีวิต คำถามนี้ยังเกิดขึ้นกับเราอยู่ไหม หรือเราเคยเจอสภาวะอย่างนี้ไหม
   ผมยืนยันอย่างหนักแน่นที่สุดจากประสบการณ์ความเชื่อตลอดหลายปีในพระเยซูคริสต์ พระเยูคริสต์ได้ตอบคำอธิษฐานของเราแล้วตั้งแต่ที่เราได้อธิษฐานต่อพระองค์ แต่สิ่งที่เกิดขึ้นที่เราต้องเข้าใจก็คือช่วงเวลาการตอบคำอธิษฐานของพระองค์ ซึ่งเราเองไม่สามารถกำหนดเวลาให้พระองค์ได้เลย เพราะเป็นสิทธิ์อำนาจของพระองค์เท่านั้น เราต้องมั่นใจว่าพระองค์มีเวลาของพระองค์อย่างเจาะจงให้แก่เราและการตอบคำอธิษฐานของพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา
    มาดูสิ่งที่พระเจ้าได้ตอบคำอธิษฐานของโมเสสกัน ในพระธรรมอพยพ บทที่ 4  หลังจากที่อิสราเอลยังต้องทนทุกข์ลำบากจากการกดขี่ข่มเหงของฟาโรห์ มาอย่างยาวนาน พระเจ้าได้เรียกโมเสสมาและสัญญาว่าพระองค์จะใช้ท่านไปเพื่อช่วยปลดปล่อยชนชาติอิสราเอล  นี่คือ “ คำพูด ” ที่พระเจ้าพระยาเวห์ได้พูดกับโมเสส พระองค์เป็นผู้เริ่มต้นกระทำ ไม่ใช่โมเสส
    หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น ในอพยพบทที่ 5 สิ่งที่เกิดขึ้นกับอิสราเอลคือ พวกเขาต้องทำงานหนักมากขึ้น คือต้องทำงานทาสที่หนักและยากลำบากขึ้น คือปกติคนอียิปต์จะให้อิฐและฟางในการทำงาน แต่กลับเป็นว่า พวกเขาให้แต่อิฐ ส่วนฟางต้องไปหาเอง ทำให้ชนชาติอิสราเอลต้องใช้เวลาหาฟางเพิ่มขึ้น และต้องทำงานให้ได้เท่ากับที่เคยทำได้ตอนที่คนอียิปต์ให้อิฐและฟาง
    โมเสสและอาโรนได้ไปพบฟาโรห์และขอให้ฟาโรห์นั้นปล่อยชนชาติอิสราเอลเพื่อพวกเขาได้ไปนมัสการพระยาเวห์ ตามที่พระยาเวห์ได้บอกโมเสสก่อนหน้านี้ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือ โมเสสและอาโรนได้พบกันชนชาติอิสราเอลและต่อว่าพวกเขา “จึงกล่าวกับท่านทั้งสองว่า “ขอพระยาห์เวห์ทรงพิจารณา และพิพากษาท่านทั้งสอง เพราะพวกท่านทำให้เราเป็นที่เกลียดชังในสายพระเนตรของฟาโรห์ และในสายตาของข้าราชการของพระองค์ เหมือนหนึ่งเอาดาบใส่มือพวกเขาให้ฆ่าเราเสีย” อพยพ 5:21
     สิ่งที่เป็นพระสัญญาจากคำพูดของพระยาเวห์ว่าจะช่วยกู้ชนชาติอิสรเอล ไฉนจึงกลายเป็นคำต่อว่าอย่างมากของชนชาติเดียวกันและหนำซ้ำชนชาติอิสราเอลยังต้องทำงานหนักเพิ่มขึ้นอีก
      เราเห็นไหมครับว่าแม้แต่สิ่งที่พระยาเวห์พูดกับโมเสส โมเสสก็ไม่ได้รับตามพระสัญญาในทันที และดูเหมือนสถานการณ์จะยิ่งเลวร้ายลงไปอีก เมื่อเราดูเหตุการณ์ในตอนนี้แล้ว เรากลับมามองดูชีวิตของเราดูซิครับ สถานการณ์ที่เราได้อธิษฐานไปแล้ว และเรากำลังรอคำตอบอยู่ รวมถึงเหตุการณ์ที่เรายังต้องเผชิญความทุกข์ยากลำบากและดูเหมือนไม่มีหนทางออกเลย และเราจะตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้อย่างไร
   ขนาดโมเสสที่พระยาเวห์เรียกและสัญญาจะต้องเผชิญสถานการณ์แบบนี้ แล้วเราล่ะ เราก็คงเผชิญสถานการณ์ที่คล้าย ๆ  กัน เช่นกัน แต่เมื่อเราดูต่อไป เราก็เห็นว่าในท้ายที่สุดพระยาเวห์ก็ได้นำการช่วยกู้มาถึงชนชาติอิสราเอลในเวลาที่เหมาะสม
    ดังนั้นเมื่อเราทำหน้าที่ของเราอย่างสุดกำลังความสามารถและด้วยความเชื่อที่สุดใจและไม่สงสัย เราจงแน่ใจอย่างที่สุดว่าพระยาเวห์ พระบิดาที่รักเรามากกว่าใคร จะได้ตอบคำอธิษฐานของเราในเวลาที่ทันการแน่นอน แน่นอนจริง  ๆ ท่านเชื่ออย่างนั้นซิครับ จงเชื่อตามพระสัญญาแล้วเราจะพบคำตอบในเวลาของพระองค์ แล้วเราจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ อาเมน อาเมน !!!
photo credit : https://en.wikipedia.org/wiki/File:Sunset_2007-1.jpg

Leave a Comment

Your email address will not be published.