ทำแท่นบูชาที่นั่นแด่พระเจ้าผู้สำแดงพระองค์แก่เจ้า

พระเจ้าตรัสแก่ยาโคบว่า “ลุกขึ้นไปเบธเอล และอาศัยอยู่ที่นั่น ทำแท่นบูชาที่นั่นแด่พระเจ้าผู้สำแดงพระองค์แก่เจ้าเมื่อเจ้าหนีไปจากเอซาวพี่ชายของเจ้า” ปฐก 35 : 1
พระเจ้ามีแผนการช่วยเหลือเราในทุกด้านและทุกทางอยู่เสมอ  ในขณะที่เอซาวอาฆาตยาโคบ พระเจ้าโปรดเมตตา บอกแก่ยาโคบให้ท่านหนีไปที่เบธเอล  และทำแท่นบูชาที่นั่น
พระเจ้าใส่ใจทุกรายละเอียดชีวิตของเราและพระองค์มีแผนการที่จะคอยช่วยเหลือเราในทุกอย่างอยู่เสมอ เพียงเราไว้วางใจในพระนามของพระองค์ ทุกสิ่งก็จะเป็นไปได้  ยิ่งเมื่อเราใกล้ชิดและฟังเสียงพระองค์ หนทางที่อยู่ข้างหน้าพระองค์ก็จะสำแดงและบอกให้เราได้ทราบ สรรเสริญพระเจ้า

Leave a Comment

Your email address will not be published.