ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย

“ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย เราอย่าถือตัว อย่ายั่วโทสะกัน และอย่าอิจฉาริษยากันเลย”
‭‭กาลาเทีย‬ ‭5:25-26‬ ‭KJV‬‬
การดำเนินชีวิตให้พระวิญญาณพระเจ้านำหน้า พระองค์ทำงาน อยู่ภายในเรา
เราต้องช่วยกันเสริมสร้าง กันและกัน ต้องถ่อมตัวลง ให้พระเจ้าใช้ชีวิตเราได้ และคริสตจักรเป็นพระพรต่อคนอื่นๆ

Leave a Comment

Your email address will not be published.