ถ้าพวกเขาไม่เชื่อเจ้า และไม่ใส่ใจหมายสำคัญครั้งแรกนี้ พวกเขาอาจเชื่อหมายสำคัญครั้งที่สอง

7พระองค์จึงตรัสว่า “เอามือสอดไว้ที่อกอีกครั้งหนึ่ง” โมเสสก็สอดมือเข้าที่อกอีก แล้วเมื่อท่านชักออกมา ดูสิ มือนั้นก็กลับเป็นปกติเช่นเดิม 8พระเจ้าตรัสว่า “ถ้าพวกเขาไม่เชื่อเจ้า และไม่ใส่ใจหมายสำคัญครั้งแรกนี้ พวกเขาอาจเชื่อหมายสำคัญครั้งที่สอง อพย 4: 7-8

พระเจ้าให้เรามีความเชื่อเพื่อให้เรากล้าจะใช้มันเพื่อทำสิ่งต่าง ๆ ให้เกิดผล แต่หลายครั้งเราอาจเผชิญความไม่มั่นใจ หรือบาดแผลในอดีตที่คอยเกาะกุมหัวใจ ทำให้เราขาดความเชื่อในบางเวลา พระองค์เข้าใจเราและพร้อมที่จะช่วยเราอยู่ตลอดเวลา พระองค์ไม่เคยห่างเราเลยแม้สักครา

พระเจ้าย้ำโมเสส เมื่อเขาต้องเจอกับฟาโรห์ ที่จะปฏิเสธคำขอ ของท่าน พระองค์ได้บอกให้โมเสสเห็นวิธีที่พระองค์จะช่วยทำให้ฟาโรห์เปลี่ยนใจ และ แม้เขาจะยังไม่ยอมเปลี่ยนใจ พระองค์ก็มีแผนการต่อไป และบอกต่อโมเสสอย่างชัดเจน

พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นเช่นนั้นในปัจจุบัน พระองค์จะบอกเรา ย้ำเราให้รู้ถึงแผนการที่พระองค์จะนำเรา วิธีที่พระองค์จะช่วยเรา เราเพียงต้องใกล้ชิดพระองค์ พูดคุย ฟังเสียงพระองค์อยู่เสมอ

Leave a Comment

Your email address will not be published.