ถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์

intimacy Monday 28 January 2019
บัดนี้ข้าพเจ้ากำลังแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์หรือจากพระเจ้า? ข้าพเจ้าอุตส่าห์เอาใจมนุษย์หรือ? ถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ทาสของพระคริสต์ กท.1 : 10
* การสำรวจท่าทีภายในจิตใจถึงเรื่องของการยอมรับจากมนุษย์แทนที่จะเป็นพระเจ้า เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องตระหนัก เพราะท่าทีภายในใจของเรา ตัวเราจะเป็นผู้ที่รู้ดีที่สุด
* เมื่อเรามอบชีวิตให้กับพระเยซูคริสต์ แล้ว ทุกสิ่งที่เราทำนั้น เราเองก็ทำเพื่อพระองค์ด้วยเช่นกัน จึงไม่จำเป็นต้องไปแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์แต่อย่างใด เพียงแค่ให้พระเจ้าได้รับเกียรติ เท่านั้น ก็เพียงพอแล้ว
* เราปรนนิบัติพระเยซู เราต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงจากพระองค์ด้วย เพื่อไม่ให้เราเป็นเหมือนเดิม และไม่มีใจที่หยื่งยโส
* ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ เป็นผู้ที่ช่วยให้เราผ่านเรื่องเหล่านี้ไปให้ได้

Leave a Comment

Your email address will not be published.