ดำเนินชีวิตด้วยความรักมั่นคง

ดำเนินชีวิตด้วยความรักมั่นคง

พระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวย้ำในจิตวิญญาณ ถึงการดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยความรักที่มาจากพระเยซู

ประสบการณ์และพระคุณของพระองค์ได้นำอยู่เหนือชีวิตของเรา เสมอ ยิ่งเรามีชีวิตคิดสนิทและใกล้ชิดพระองค์มากเท่าไร เราก็จะยิ่งสัมผัสพระทัยของพระองค์มาดยิ่งขึ้นเท่านั้น

เราขอพระวิญญาณ ที่จะโปรดเปิดเผยพระทัยและแผนงานในชีวิตอย่างต่อเนื่องต่อไป และให้ดำเนินอยู่ในวิถีอันชอบธรรม ของพระองค์เสมอ

ความรักมั่นคงที่พระองค์ประทานให้จะนำให้เราแสดงออกต่อพระคุณพระเจ้าไปถึงคนอื่นๆ อีกมากมาย

“เพราะว่าความเมตตาของพระองค์ดีกว่าชีวิต ริมฝีปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์”

‭‭เพลงสดุดี‬ ‭63:3‬ ‭KJV‬‬

https://www.bible.com/175/psa.63.3.kjv

“โอ ขอประทานความเมตตาของพระองค์ต่อไปแก่ผู้ที่รู้จักพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์แก่คนใจเที่ยงธรรม”

‭‭เพลงสดุดี‬ ‭36:10‬ ‭KJV‬‬

https://www.bible.com/175/psa.36.10.kjv

Leave a Comment

Your email address will not be published.