ชีวิตโนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์

แต่โนอาห์เป็นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระยาห์เวห์ ปฐก.6:8

ช่วงเวลาที่โลกทวีความบาปชั่วร้ายอย่างมาก จนทำให้พระทัยพระองค์ต้องการจะทำลายล้างมนุษย์ให้หมดสิ้นไป ยังมีโนอาห์ที่ยังดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและเป็นที่โปรดปรานในสายตาของพระเจ้า

ลูกหลานที่ทวีมากมายตั้งแต่ อดัมกับเอวา นั้น เมื่อออกจากสวนเอเดน พวกเขาก็ดำเนินชีวิตบนโลกนี้ หลายคนก็เลือกทำตามเนื้อหนังของตนเอง แม้พวกเขาจะรู้ว่าพระเจ้าอยู่และมองจากฟ้าสวรรค์ลงมา จิตสำนึกของพวกเขา และเนื้อหนังความบาป กลับบดวิถีการดำเนินชีวิตของพวกเขา และพวกเขาเลือกที่จะทำบาปเอง

โนอาห์ก็อยู่ในสภาพแวดล้อมเดียวกันแต่ท่านตอบสนองแตกต่างออกไป ท่านยังยึดมั่นในการดำเนินชีวิตชอบธรรม ซึ่งก็คือการดำเนินชีวิตตามพระทัยของพระเจ้าอย่างที่บรรพบุรุษของท่านได้เป็นแบบอย่างให้ สิ่งนี้ทำให้ท่านไม่ต้องถูกทำลายล้าง

ขอพระวิญญาณปกป้องและนำหน้าให้ลูกอยู่ในพระทัยของพระองค์เสมอ ตลอดที่มีลมหายใจ

Leave a Comment

Your email address will not be published.