ชีวิตที่หิวกระหายพระคริสต์

ชีวิตที่หิวกระหายพระคริสต์

Luke 21:37-38 กลางวันพระองค์ทรงสั่งสอนในพระวิหาร และกลางคืนก็เสด็จออกไปประทับที่ภูเขาชื่อมะกอกเทศ

คนทั้งปวงก็มาหาพระองค์ในพระวิหารแต่เช้าตรู่เพื่อจะฟังพระองค์

ผู้เชื่อกระตือรือล้นที่อยากจะเจอกับพระเยซู ในช่วงเวลาที่พระองค์ได้ทำพระราชกิจตลอดเวลาสามปีครึ่งนั้น

คนต่างแสวงหาพระเยซูเพื่อจะได้ฟังคำสอนของพระองค์และได้รับการรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ

ท่าทีและหัวใจ เช่นนี้ ทำให้ อัศจรรย์ หมายสำคัญและการเกิดผลในชีวิตของผู้เชื่อ ทวีมากขึ้น

หลายครั้งเราต้องเหยียดตัวเราเอง เพื่อการแสวงหาความหิวกระหายนี้ เช่นเดียวกับที่พวกคนในเวลานั้น ไปหาพระเยซูเพื่อฟังคำสอน แต่ ” เช้าตรู่ ” นั่นคือ พวกเขารีบกันแต่เช้าตรู่ คือเช้ามาก ๆ เพื่อไปฟังพระองค์ตรัส ท่าทีเช่นนี้ ควรจะเป็นท่าทีของผู้เชื่อเช่นเราทั้งหลาย ในยุคสุดท้าย ที่ กลียุคกำลังคืบคลานเข้ามา

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.