ชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้า

ชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้า

พระธรรม สดุดี 104 : 33 กล่าวว่า ” ข้ามีชีวิตอยู่ตราบ‍ใด ข้าจะร้อง‍เพลงถวายพระ‍ยาห์‌เวห์
ขณะข้ายังเป็นอยู่ ข้าจะร้อง‍เพลง‍สดุดีถวายพระ‍เจ้าของข้า “
ชีวิตผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ น่าจะเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยเสียงเพลง สรรเสริญพระเจ้าอยู่เสมอ ดังที่ กษัตริย์ดาวิดได้ บอกว่า ตราบเท่าที่มีชีวิตอยู่ พระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า
ไม่สำคัญว่า เราจะเจอสถานการณ์อย่างไรรอบด้านเรา  ไม่ว่าจะดีหรือดูเหมือนไม่ดี บทเพลงจากจิตวิญญาณของเรา ต้องสรรเสริญพระเจ้าอยู่เป็นนิตย์
เราร้องบทเพลง สรรเสริญพระเจ้า ของเราด้วย เพลงสดุดี หรือเพลงจากใจ ก็ได้ รวมถึงเพลงที่ พี่น้องคริสเตียนได้แต่งขึ้นมากกมาย ก็จะทำให้ชีวิต เต็มไปด้วยเสียงสรรเสริญพระเจ้า  คำพร่ำบ่น ความคิดแง่ลบ ใจที่ห่อเหี่ยวก็จะถูกแทนที่ด้วยบทเพลงเสรรเสริญพระเจ้า
” ในตราบที่เรามีลมหายใจ เราจะสรรเสริญพระเจ้า พระบิดาที่แสนดียิ่งของเรา “
 credit picture : sharefaith.com

Leave a Comment

Your email address will not be published.