ชีวิตของยาโคบที่ถูกเอาเปรียบ

ปฐก. 31:1-13

ชีวิตของยาโคบที่ถูกเอาเปรียบ

พระบิดาได้โปรดเลือก ยาโคบให้เป็นบิดาแห่งชนชาติที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต เป็นบิดาของอิสราเอล 12 เผ่า ที่พระองค์ได้เลือกพวกเขาไว้ เพื่อให้ไปสู่แผนการที่เป็นพันธสัญญานิรันดร์ ที่พระองค์ได้ทำไว้กับบรรพบุรุษ ของพวกเขาคือ อับราฮัมและอิศอ้ค

ทุกอย่างที่เป็นพระทัยอันดีเลิศสำหรับ ยาโคบนั้น ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบแต่อย่างใด แม้ว่าท่านมาเพื่อจะหาภรรยา ในถิ่นกำเนิดของมารดาและญาติมิตรของท่าน เป็นการเชื่อฟังบิดาของท่านเอง ซึ่งแตกต่างจากพี่ชายคือเอซาวที่ได้เอาภรรยาที่เป็นคนต่างชาติเข้ามา ทำให้ บิดาและมราดาเสียใจ

แต่ชีวิตของยาโคบก็ยังต้องเจออุปสรรคมากมาย จากลาบัน กว่าที่ยาโคบจะได้เป็นไท อย่างแท้จริง ยาโคบโดนเอาเปรียบ และถูกเปลี่ยนค่าจ้างหลายต่อหลายครั้ง จนท่านแทบจะไม่เหลืออะไรเลย

พระบิดาได้มองเห็นจากฟ้าสวรรค์ถึงความยากลำบากนี้ และได้พูดกับท่านผ่านความฝัน และพระองค์ได้ช่วยเหลือให้ยาโคบได้ความมั่งคั่งและการอวยพรกลับมา

ชีวิตผู้เชื่ออาจต้องเผชิญสถานการณ์ต่างๆ ที่ยากลำบาก และต้องใช้เวลาในการที่จะผ่านหนทางต่างไป ไปได้ แต่ด้วยพระสัญญาและพระคุณของพระบิดา การอวยพร การดูแลการจัดสรรสิ่งดีทุกอย่างก็จะเป็นจริงขึ้นมาได้ เพราะเราเป็นลูกที่รักของพระองค์ พระองค์ไม่ใีทางที่จะทอดทิ้งเรา

จงเชื่อและวางใจ อธิษฐานเพื่อจะเข้าใจทุกสิ่งที่เป็นน้ำพระทัยของพระองค์ และซื่อสัตย์ อดทนทำทุกสิ่งตามน้ำพระทัยต่อไป

Leave a Comment

Your email address will not be published.