จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพเจ้า จงหวังใจในพระเจ้า

“จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย ไฉนเจ้าจึงฝ่ออยู่ ไฉนเจ้าจึงกระสับกระส่ายภายในข้าพเจ้า จงหวังใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะถวายสดุดีแด่พระองค์อีก ผู้ทรงเป็นความอุปถัมภ์ และพระเจ้าของข้าพเจ้า”
‭‭สดุดี‬ ‭42:5‬ ‭TH1971‬‬
บางครั้บางครั้งเมื่อเราเผชิญสถานการณ์ที่ดูเหมือนยากลำบากเข้ามาในชีวิต
เราเองต้ต้องอธิฐานกับพระเจ้าและย้ำเตือนในใจเราอย่าให้หัวใจเราท้อแท้ไปแต่ให้มีความหวังใจในพระเจ้า
เราต้องเราต้องมีความวางใจในพระองค์และเราต้องถวายเกียรติถวายการนมัสการถวายคำสดุดีแด่พระองค์เสมอในพระนาม พระเยซู เพราะเป็นผู้เดียวที่จะคอยช่วยเหลือเรา และนำหน้าเรา

Leave a Comment

Your email address will not be published.