จิตใจของข้าพระองค์ฝ่ออยู่ภายในข้าพระองค์ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงระลึกถึงพระองค์

“จิตใจของข้าพระองค์ฝ่ออยู่ภายในข้าพระองค์ เพราะฉะนั้นข้าพระองค์จึงระลึกถึงพระองค์ ตั้งแต่แผ่นดินแห่งแม่น้ำจอร์แดนและแห่งภูเขาเฮอร์โมน ตั้งแต่เนินมิซาร์”
‭‭สดุดี‬ ‭42:6‬ ‭TH1971‬‬
แม้แม้ว่าจิตใจภายในของเราอาจจะอ่อนกำลังหรือท้อแท้เมื่อเราเผชิญความยากลำบาก
จิตวิญญาณของเราเองนั้นก็ได้เพิ่งขาดนิดอำนาจและกำลังที่มาจากพระองค์เสมอ
ดัดังนั้นให้เราได้ระลึกถึงพระเมตตาคุณที่พระองค์ได้ทำให้กับชีวิตและจิตวิญญาณของเราในช่วงเวลาที่ผ่านมา.
ตั้งแต่วันที่เราได้รู้จักกับพระองค์ตั้งแต่วันที่เรามีประสบการณ์การช่วยเหลือการช่วยกู้ที่มาจากพระองค์. สิ่งเหล่านี้จะทำให้เราระลึกถึงความรักมั่นคงที่พระองค์มีให้แก่เราทั้งหลาย

Leave a Comment

Your email address will not be published.