จิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริง แต่กายยังอ่อนกำลัง

ท่านทั้งหลายจงเฝ้าระวังและอธิษฐานเพื่อจะไม่ถูกทดลอง จิตวิญญาณพร้อมแล้วก็จริง แต่กายยังอ่อนกำลัง” มธ.24:41

ชีวิตฝ่ายวิญญาณต้องถูกนำด้วยการดำเนินด้วยวิธีในฝ่ายวิญญาณ เพื่อจะทำให้จิตวิญญาณเข็มแข็งและเติบโตขึ้น

เพราะว่า เราอยู่ในสงครามฝายวิญญาณ อย่างต่อเนื่อง สมรภูมินี้จะมีอยู่ตอไปจนกว่าเราจะสิ้นลมหายใจ และชีวิตฝ่ายวิญญาณโดยการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็จะยังอยู่กับเราเสมอ เพื่อเราจะรักษาชัยชนะเหนือการล่อลวงต่าง ๆ ได้ มีหลายประการที่จะช่วยในการต่อสู้ในสมรภูมิฝ่ายวิญญาณได้อย่างต่อเนื่อง

* อะิษฐานทุก ๆ เวลา
* อดอาหารอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ
* สะสมพระวจนะเพื่อใช้ฟาดฟันในฝ่ายวิญญาณ
* พึ่งพาฤทธิ์เดชของพระวิญญาณในการดำเนินชีวิต

เพราะว่าร่างกายเราอาจจะอ่อนล้า หรืออ่อนแรงได้อยู่เสมอ เราต้องการกำลังจากพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างมากทุก ๆ เวลาเพื่อต่อสู้กับมารซาตานที่ไม่เคยยอหยุดพักเลย พระวิญญาณบริสุทะิ์เป็นแหล่งกำลังเดียวที่เรามี เราต้องพึ่งพาพระองค์เต็มกำลัง

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.