จงไม่บ่นต่อว่าพระบิดา

ไม่บ่นต่อว่าพระเจ้า

ชีวิตผู้เชื่อยังคงต้องเผชิญปัญหานานานัปการอยู่เสมอ ไม่ต่างจากคนทั่วไปบนโลกที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อจะได้มาซื่งสิ่งต่าง ๆ ที่ปรารถนา ดังนั้นอุปสรรค ปัญหายังคงมีอยู่ เพื่อให้เราก้าวข้ามไปได้ด้วยกำลังและพระคุณของพระเจ้า

หลายครั้ง เราต้องเผชิญความทุกข์ยาก แต่เราก็ต้องตอบสนอง ให้ถูกต้อง การบ่นไม่ได้มาจากพระเจ้าและนำผลร้ายตามมาเสมอ อย่างที่อิสราเอลต้องรับผลร้ายมากมายแทนที่จะเป็นพระพระตามพระสัญญา เนื่องจากพวกเขาบ่นต่อว่าพระเจ้า ต่อว่าผู้ที่พระเจ้าเจิมตั้งไว้

นับเป็นเรื่องที่ร้ายแรงอย่างยิ่ง ที่ผู้เชื่อตอบสนอง ด้วยการบ่นต่อว่า ผู้รับใช้พระเจ้า เพราะพระองค์จะต้องจัดการอย่างแน่นอน เราจึงต้องตอบสนองต่อผู้รับใช้ให้ถูกต้องเสมอ ทั้งการอธืษฐานและคอยสนับสนุน

ไม่มีพระพรอะไรเลยสำหร้บผู้ที่บ่นต่อว่าพระเจ้า แต่พระพรอย่างมากมายจะมาถึงผู้ที่ดำเนินตามน้ำพระทัยพระเจ้า

จงกระทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน ฟป.2:14 https://www.bible.com/bible/175/PHP.2.14.KJV
การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.