จงไปหาประชาชนและชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ในวันนี้และวันพรุ่งนี้

Intimacy Wednesday 7 August 2019
จงไปหาประชาชนและชำระพวกเขาให้บริสุทธิ์ในวันนี้และวันพรุ่งนี้ และให้พวกเขาซักเสื้อผ้าให้สะอาด
อพยพ 19:10 THSV11
เวลาที่พระเจ้าจะมาเยี่ยมเยียนประชากรของพระองค์ พวกเขาต้องเตรียมชีวิต ให้บริสุทธิ์ไร้มลทิน เพื่อการแสดงความยำเกรงในพระองค์ ต่อการมาเยี่ยมเยียนของพระองค์
ทุกครั้งที่เราได้ใช้เวลากับพระองค์ส่วนตัว เราต้องตระหนักว่า แม่ว่าพระองค์จะรักเรามาก และอยากให้ชิดเรา ตัวเราต้องตระหนักในมุมนึงว่า เราเป็นคนบาปที่ได้สิทธิ์เป็นลูกอีกครั้งหนึ่ง เราต้องยำเกรงพระองค์ และเข้ามาหาพระองค์ด้วยใจถ่อม เสมอ  ความรักของพระองค์ยังเต็มเปี่ยมในใจเรา อยู่เสมอ และเราต้องบริสุทธิ์จำเพาะพระพักตร์พระองค์

Leave a Comment

Your email address will not be published.