จงให้เกียรติแก่ผู้ที่สมควรได้รับเกียรตินั้น

จงให้เกียรติแก่ผู้ที่สมควรได้รับ

พระบิดาสอนให้เราให้เกียรติคนอื่นอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาผู้มีพระคุณและผู้ทีพระเจ้าทรงเลือก จงให้เกียรติเราอย่างไรเราก็ควรจะให้เกียรติคนอื่นเช่นนั้น

พระเยซูลงมาบนโลกโดยสภาพที่ไร้เกียรติและความถ่อมใจอย่างที่สุดของพระองค์ก็ทำให้โครงการยกชูให้มีเกียรติมากกว่าคนทั้งปวง

อย่าทำสิ่งใดในทางทุ่มเถียงกันหรืออวดดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว

ฟีลิปปี 2:3 KJV

https://bible.com/bible/175/php.2.3.KJV

พระองค์ผู้ทรงอยู่ในสภาพพระเจ้ามิได้ทรงเห็นว่าการเท่าเทียมกับพระเจ้านั้นเป็นการแย่งชิงเอาไปเสีย และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว พระองค์ก็ทรงถ่อมพระองค์ลง ยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณา กระทั่งความมรณาที่กางเขน

ฟีลิปปี 2:6‭, ‬8 KJV

https://bible.com/bible/175/php.2.6-8.KJV

Leave a Comment

Your email address will not be published.