จงให้เกียรติผู้อื่นเสมอ

Intimacy Wednesday 13 June 2018
“จงให้เกียรติทุกคน จงรักพวกพี่น้อง จงยำเกรงพระเจ้า จงถวายเกียรติแด่จักรพรรดิ”
‭‭1 เปโตร‬ ‭2:17‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระบิดาสอนให้เราถ่อมใจ ให้เกียรติคนอื่นอยู่เสมอ. พระองค์สอนให้เรารักพี่น้อง ด้วยความรักที่มาจากพระองค์. และพระองค์ปรารถนาให้เราให้เกียรติผู้ปกครองประเทศ อธิษฐานเผื่อพวกเขาเพื่อเราจะได้อยู่อย่างสงบ  อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.