จงให้การร้ายทุกอย่างออกไปจากชีวิต

Intimacy Wednesday 7 November 2018
“จงเอาความขมขื่น ความฉุนเฉียว ความโกรธ การทุ่มเถียง การพูดจาดูหมิ่น รวมทั้งการร้ายทุกอย่างออกไปจากพวกท่าน”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭4:31‬ ‭THSV11‬‬
 
+ ผลของเนื้อหนังก็มีมากอยู่แล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นจะเข้ามาเพื่อช่วยเรา ควบคุมการงานทั้งสิ้นของเนื้อหนังให้อยู่ในการดูแลของพระเจ้า 
+ ให้เราเข้าใกล้ชิดพระองค์ทุกวัน เพื่อพระองค์จะสามารถทำกิจในชีวิตเรา อย่างเต็มที่

Leave a Comment

Your email address will not be published.