จงเดินล่วงหน้าพลไพร่ไปและนำพวกผู้ใหญ่บางคนของอิสราเอลไปด้วย ให้ถือไม้เท้าที่เจ้าใช้ตีแม่น้ำนั้นไปด้วย

“โมเสสจึงร้องทูลพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพระองค์จะทำอย่างไรกับชนชาตินี้ดี เขาเกือบจะเอาหินขว้างข้าพระองค์ให้ตายอยู่แล้ว” พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสว่า “จงเดินล่วงหน้าพลไพร่ไปและนำพวกผู้ใหญ่บางคนของอิสราเอลไปด้วย ให้ถือไม้เท้าที่เจ้าใช้ตีแม่น้ำนั้นไปด้วย”
‭‭หนังสืออพยพ‬ ‭17:4-5‬ ‭KJV‬‬
https://www.bible.com/175/exo.17.4-5.kjv

เมื่อยามที่เราเผชิญความยากลำบากในการดำเนินชีวิต หรือทำสิ่งต่างๆ คำบ่นต่อว่า จากคนอื่น และคนที่ไม่เข้าใจเรา พระบิดาเท่านั้น ที่คอยฟังเรา และพร้อมที่จะตอบทุกคำอธิษฐาน

ไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นเช่นไร เมื่อเราถ่อมตัวลง พึ่งพาพระคุณพระเจ้า และให้คำอธิษฐานนำการปลดปล่อย ช่วยเหลือ ช่วยกู้ ให้เราผ่าน ทุกสถานการณ์ไปให้้ได้ พระองค์ กำลังรอให้เราอธิษฐาน อยู่

Leave a Comment

Your email address will not be published.