จงอธิษฐานต่อไป ( 2 )

จงอธิษฐานต่อไป ( 2 )
Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching there unto with all perseverance and supplication for all saints;
Ephesians 6:18 KJV
https://bible.com/bible/1/eph.6.18.KJV
18จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน

พระวจนะย้ำให้เราได้อธิษฐานร้องขออย่างเจาะจง ( Supplication ) เป็นการอธิษฐานที่เน้นการร้องขอต่อพระบิดา บางเรื่องที่เป็นความจำเป็น และมีความต้องการอย่างมากที่อยากให้เกิดขึ้น ในกรอบเวลาที่เราอาจกำลังเผชิญอยู่

พระวจนะให้เรามีภาพของการอธิษฐานร้องขออย่างเจาะจง ด้วยเช่นกัน เพราะมีหลายสิ่งในชีวิต ที่ต้องมุ่งมั่นที่จะอธิษฐานต่อพระบิดา จนกว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้น

สิ่งที่สำคัญคือ่ท่าทีและหัวใจที่เต็มไปด้วย การอธิษฐานที่มีความสม่ำเสมอในการร้องขอเช่นนี้ ไม่เพียงแค่ อธิษฐานขอแบบส่ง ๆ ไป เท่านั้น เพราะในการของเช่นนี้ จำต้องใช้ สรรพกำลังและเวลาในการอธิษฐานอย่างต่อเนื่องเพื่ออย่างน้อยให้เห็นการแสดงออกอย่างมากต่อความปรารถนาที่เราต้อบการให้พระบิดาตอบ

เมื่อชีวิตการอธิษฐานเราเป็นเช่นนี้ เราก็จะดำเนินชีวิตไปด้วยความกระตือรือล้นในฝ่ายวิญญาณ และการนำหน้าโดยพระวิญญาณอย่างเต็มขนาด อย่างแน่นอน

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

photo credit : Sergey Pesterev

Leave a Comment

Your email address will not be published.