จงอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า

จงอธิษฐานขอบคุณพระเจ้า

ชีวิตคริสเตียนเป็นชีวิตที่น่าอัศจรรย์ เป็นชีวิตที่น่าตื่นเต้น และเป็นชีวิตแห่งการรับพระเมตตาคุณของพระองค์อยู่เสมอ ในทุกเช้าวันใหม่ เราควรที่จะได้เริ่มต้นในการขอบพระคุณพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใด เพราะการขอบคุณพระเจ้าเป็นท่าทีแห่งการนบนอบ และวางใจชีวิตในพระหัตถ์ของพระองค์ที่จะพาเราเดินไปในตลอดทั้งวันได้

พระธรรมสดุดี ให้เราได้เห็นถึงการขอบพระคุณพระยาเวห์ พระเจ้าของเรา อยู่เสมอ เพราะความรักของพระองค์นั้นมั่นคงและยังดำรงอยู่เป็นนิตย์

จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ประเสริฐ

เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์ สดด.107:1

 

อีกสิ่งหนึ่งที่เราเองควรจะได้อธิษฐานอยู่เสมอ เมื่อเราดำเนินชีวิตในแต่ละวัน และบางครั้งเราอาจต้องเผชิญกับสถานการณ์ต่าง  ๆ  พระเจ้าบอกเราอย่างชัดเจนให้เราขอบพระคุณพระองค์ในทุกกรณี ใช่แล้วทุกกรณี ! แท้จริงและพระพระวจนะสั่งให้เราขอบคุณพระเจ้าด้วยซ้ำไป โดยใช้คำว่า “ จง ” นำหน้า นั่นหมายถึง การขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีถือเป็นคำสั่งที่พระองค์ต้องการให้ลูกของพระองค์อย่างเราได้กระทำตาม

จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า สำหรับพวกท่านในพระเยซูคริสต์  1 เธสะโลนิกา 5:18

 

ชีวิตแห่งการขอบพระคุณจึงเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของการดำเนินชีวิตคริสเตียนเพื่อให้เราได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยใจขอบพระคุณและเป็นการแสดงออกถึงความไว้วางใจของเราที่มีต่อพระบิดาของเราอย่างเต็มเปี่ยม

และในทุก ๆ ครั้งที่เราใช้เวลาในการอธิษฐาน การอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้านั้นก็ยังถือเป็นส่วนหนึ่งในการ อธิษฐาน อีกด้วย ซึ่งการอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในเรื่องต่าง  ๆ ระหว่างที่เราได้ใช้เวลาอธิษฐานนั้น จะนำมาซึ่งความไว้วางใจเพราะเรารู้ว่าพระองค์จะเป็นผู้ที่กระทำสิ่งที่เราทูลขอนั้นให้สำเร็จ

จงอุทิศตัวในการอธิษฐาน จงเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยการขอบพระคุณ  โคโลสี 4:2

 

และจงให้สันติสุขของพระคริสต์นำพาจิตใจของท่านทั้งหลาย พระเจ้าทรงเรียกท่านให้มาเป็นกายเดียวกันก็เพื่อสันติสุขนี้ และจงมีใจขอบพระคุณ โคโลสี 3:15


ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้าด้วยบทเพลง

ข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ  สดุดี 69:30

 

ขอให้หัวใจแห่งการขอบพระคุณพระเจ้า อยู่ในจิตใจ จิตวิญญาณของเราเสมอไป เพื่อทุกย่างก้าวของเราจะเต็มไปด้วยความไว้วางใจในทางของพระองค์

photo credit : https://www.crosswalk.com/blogs/christian-trends/4-attributes-of-god-to-be-thankful-for-this-thanksgiving.html

Leave a Comment

Your email address will not be published.