จงหิวกระหายที่จะอธิษฐาน

จงหิวกระหายที่จะอธิษฐาน
 
การดำเนินชีวิตคริสเตียน จะขาดเสียไม่ได้เลยคือการมีชีวิตอธิษฐาน เราเห็นตัวอย่างพระเยซูคริสต์ในการเป็นแบบอย่างในการอธิษฐานกับพระบิดาอยู่เสมอ พระองค์เป็นถึงพระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์และตัวเรา แต่พระองค์ยังใช้เวลาอย่างมากในการอธิษฐานต่อพระบิดาทุกเช้าวันใหม่ และคำอธิษฐานของพระองค์ต่อคนที่พระองค์รักคือ คนยิวนั้น ก็ได้รับคำตอบอย่างมากมาย 
 
เมื่อเรากลับมามองตัวเรา เรามีชีวิตอธิษฐานแบบพระองค์มากแค่ไหน เราเองเมื่อได้กลับใจมาเป็นผู้เชื่อในพระเยซู เป็นลูกของพระองค์ เป็นคริสเตียนที่ดำเนินชีวิตใหม่ในทางพระองค์ เรารับการเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ด้วยพระคุณของพระองค์เราจึงเป็นคนใหม่ในพระองค์ และสิ่งสำคัญที่พระองค์ปรารถนาคือการที่เรามีชีวิตที่กระหายหาพระองค์ ดังกวางน้อยที่กระหายหาน้ำ 
 
‘กวางกระเสือกกระสนหาธารน้ำฉันใด ข้าแต่พระเจ้า จิตใจข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น จิตใจข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้า หาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เมื่อไรข้าพระองค์จะได้มาเห็นพระพักตร์พระเจ้า? ‘ สดุดี 42:1-2 https://www.bible.com/bible/174/PSA.42.1-2
 
พระบิดาปรารถนาให้เราเป็นเช่นนั้น เราต้องถามตัวเราว่า ณ เวลานี้เรายังมีความรู้สึกนี้อยู่อย่างเต็มเปี่ยมหรือเปล่า คือการหิวกระหายที่จะพบพระองค์หน้าต่อหน้า ความหิวกระหายในการใกล้ชิดพระองค์ นี่คือสิ่งใกล้ตัวเราและถือเป็นพื้นฐานชีวิตคริสเตียนที่สำคัญในการดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงและอยู่ในน้ำพระทัยของพระบิดาที่รักของเรา 
 
เริ่มต้นสำรวจตัวเราวันนี้ ถ้าเรารู้สึกว่า ความหิวกระหายเราลดลง ให้เราเริ่มต้นที่จะขอพระองค์เทความหิวกระหายนี้มาถึงวิญญาณจิตของเรา ขอให้เรามีหัวใจที่ปรารถนาจะใกล้ชิดพระองค์มากขึ้น ๆ ทุก ๆ วัน ทุกเวลา  สิ่งนี้สำคัญมากต่อวิญญาณจิตของเราในการเดินในเส้นทางที่ยาวไกลในทางของพระองค์นี้ 
 
เราต้องเริ่มต้นจัดเวลาที่จะแสวงหาพระบิดา อย่างเจาะจง เริ่มใช้เวลากับพระองค์ในการอธิษฐาน พูดคุยกับพระองค์ นมัสการพระองค์ อ่านพระคำที่พระองค์ได้มอบให้เรา สิ่งง่าย ๆ เหล่านี้จะช่วยเราให้พ้นจากภาวะวิญญจิตที่หลับไหลได้ ( Slumber Spirit ) 
 
จงเริ่มต้นอธิษฐานขอความหิวกระหายที่มากขึ้นนะครับ เพื่อชีวิตฝ่ายวิญญาณที่จะรับพระพรอีกมากที่พระองค์ปรารถนาจะให้ 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.