จงหวังในพระยาห์เวห์ เพราะในพระยาห์เวห์มีความรักมั่นคง

อิสราเอลเอ๋ย จงหวังในพระยาห์เวห์ เพราะในพระยาห์เวห์มีความรักมั่นคง และในพระองค์มีการไถ่อย่างสมบูรณ์ สดุดี 130 : 7

พระบิดาเป็นความหวังใจเดียวที่เรามีอยู่บนโลกนี้ เป็นความปลอดภัยอย่างที่สุดที่เราได้มาอยู่ในร่มพระคุณของพระองค์ พระบิดาผู้รักเรามากกว่าใคร และได้ค้ำชูชีวิตของเรา ให้ปลอดภัยอยู่เสมอ

สถานการณ์ทั้งสิ้นที่เข้ามาในชีวิต ทำให้เราเรียนรู้จัก การวางใจ ความเชื่อ การพึ่งพาพระองค์ในทุกเวลา และประสบการณ์ต่าง ๆ มากมายที่ พระองค์ได้นำให้เกิดในช่วงเวลาที่ผ่านมา
เพราะความรักมั่นคงของพระองค์ยังดำรงอยู่เป็นนิตย์ และนำหน้าจิตวิญญาณ และชีวิตของเรา อย่างมั่นคงและเข็มแข็ง ขอโปรดนำเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตของเราทั้งหลายต่อไปด้วย
สรรเสริญพระนามพระองค์ ยาเวห์

ชาโลม

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020
ชีวิตอธิษฐาน
ชีวิตในพระคริสต์
ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์
ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน
หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.