จงสวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้าในสงครามฝ่ายวิญญาณ

Intimacy Thursday 29 November 2018
“จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าเพื่อจะสามารถต่อสู้กับอุบายของมารได้ เพราะเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับพวกภูตผีที่ครอบครอง พวกภูตผีที่มีอำนาจ พวกภูตผีที่ครองพิภพในยุคมืดนี้ ต่อสู้กับพวกวิญญาณชั่วในสวรรคสถาน”
‭‭เอเฟซัส‬ ‭6:11-12‬ ‭THSV11‬‬
+ ชีวิตคริสเตียนของเรา ในพระเยซูคริสต์ ในด้านหนึ่งคือการอยู่ในสงครามฝ่ายวิญญาณ พระเยซูคริสต์ได้พาเราออกจากความมืดมาสู่ความสว่างแล้ว
+ เราต้องมียุทธภัณฑ์เพื่อจะใช้ต่อสู้กับวิญญาณชั่วต่างๆ ที่คอยจะมาล่อลวงเราให้หลงจากทางพระองค์ เราต้องพึ่งพาพระวิญญาณพระเจ้าอย่างเต็มที่เพื่อเราจะผ่านในแต่ละช่วงเวลาได้

Leave a Comment

Your email address will not be published.