จงรักภรรยาเหมือนที่พระคริสต์รักคริสตจักร

Intimacy Friday 23 November 2018
อฟ.5:21-33
+ พระเยซูคริสต์สอนให้สามีรักภรรยา เพราะว่าสามีเป็นศรีษะของภรรยา เหมือนอย่างเช่นพระคริสต์เป็นศรีษะของคริสตจักร
+ ภรรยาก็ควรเชื่อฟังสามีเหมือนที่คริสตจักรเชื่อฟังพระคริสต์ ภาพความสัมพันธ์นี้ทำให้รู้ว่าพระองค์เห็นคุณค่าและให้ความสำคัญกับชีวิตคู่ พระองค์ปรารถนาที่จะให้ทุกอย่างถวายเกียรติแด่พระเจ้าทั้งสิ้น

Leave a Comment

Your email address will not be published.