จงรักกันและกันให้มาก

Intimacy Wednesday 4 July 2018
“เหนือสิ่งอื่นใดก็คือ จงรักกันและกันให้มาก เพราะความรักให้อภัยบาปมากมายได้”
‭‭1 เปโตร‬ ‭4:8‬ ‭THSV11‬‬
 
+ เพราะพระเจ้าเป็นความรัก และพระองค์ปรารถนาให้เราทั้งหลายรักกันและกัน ความรักจะช่วยให้อภัยบาปกันและกัน คือไม่จดจำในความผิดแต่ มุ่งช่วยเหลือและเสริมสร้างชีวิต กัน 
 
+ พระวิญญาณบริสุทธิ์ในเราเท่านั้นเป็นผู้ที่จะช่วยเราให้รักในความไม่สมบูรณ์และอภัยในความบาปได้ ขอพระองค์เป็นกำลังให้แก่ลูกต่อไปด้วย อาเมน 
 
 

Leave a Comment

Your email address will not be published.