จงยึดพ่อไว้ให้มั่น คือพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินผู้ที่สร้างชีวิตของลูกขึ้นมา

จงยึดพ่อไว้ให้มั่น คือพระบิดาผู้สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินผู้ที่สร้างชีวิตของลูกขึ้นมา

เพราะพ่อผู้เป็นพระบิดาเป็นคำตอบที่เราสำหรับการดำเนินชีวิตอยู่บนโลกนี้ ทุกเสียงที่พ่อได้พูดทุกคำที่พ่อได้บอกให้ลูกได้ยึดถือพึ่งพากำลังจะพระวิญญาณในการทำสิ่งต่างๆ

ขอบพระคุณที่พ่อได้ฟังเสียงอันเล็กน้อยของลูกในแต่ละวันให้ลูกได้รับรู้ในสิ่งที่ลูกควรจะทำในแต่ละวันขอบพระคุณพระบิดา

พระยาห์เวห์ตรัสกับโมเสสว่า “นี่แน่ะ เราจะมาหาเจ้าในเมฆหนาทึบ เพื่อประชาชนจะได้ยินขณะที่เราพูดกับเจ้า แล้วจะได้เชื่อถือเจ้าเสมอ” เมื่อโมเสสนำถ้อยคำของประชาชนไปกราบทูลพระยาห์เวห์

อพยพ 19:9 THSV11

https://bible.com/bible/174/exo.19.9.THSV11

ข้าพเจ้ารักพระยาห์เวห์ เพราะพระองค์ ทรงฟังเสียงและคำวิงวอนของข้าพเจ้า พระองค์เงี่ยพระกรรณฟังข้าพเจ้า เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ตราบที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่

สดุดี 116:1‭-‬2 THSV11

https://bible.com/bible/174/psa.116.1-2.THSV11

Leave a Comment

Your email address will not be published.