จงยกพระนามพระเจ้าของเรา พระเยซู

Intimacy Sunday 22 July 2018
“ขออานุภาพ จงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิตย์ อาเมน”
‭‭1 เปโตร‬ ‭5:11‬ ‭THSV11‬‬
 
+ พระบิดาของเรายิ่งใหญ่และเกรียงไกร ฤทธานุภาพของพระองค์ไม่เคยจำกัด พระองค์เป็นอัลฟาและโอเมกา พระองค์ทรงยิ่งใหญ่สูงสุด เรามีพระบิดาที่ยิ่งใหญ่จริงๆ ไม่จำเป็นที่เราจะต้องกลัวอะไรอีกแล้ว  ให้เราวางใจในพระนามของพระองค์แต่เพียงผู้เดียว อาเมน

Leave a Comment

Your email address will not be published.