จงมุ่งมั่นในการเดินกับพระเยซูต่อไป

จงมุ่งมั่นต่อไป

การเดินกับพระเจ้า พระบิดาที่รักของเรา เป็นเส้นทางมาราธอน ดังนั้น ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เราอาจอ่อนกำลัง หรือท้อแท้ร หมดหวังระหว่างที่เดินได้เสมอ เพราะฉะนั้น เราต้องให้ พระวิญญาณเป็นกำลังให้กับเราด้วย

1. มุ่งมั่นในการอธิษฐาน ( “พระเยซูตรัสอุปมาเรื่องหนึ่งให้พวกเขาฟัง เพื่อสอนว่าเขาทั้งหลายควรอธิษฐานอยู่เสมอและไม่อ่อนระอาใจ” ลก.18:1 )
2. มุ่งมั่นในปรนนิบัติพระราชกิจพระคริสต์ ( ” ถ้าใครจะปรนนิบัติเรา คนนั้นต้องตามเรามา และเราอยู่ที่ไหน ผู้ปรนนิบัติของเราจะอยู่ที่นั่นด้วย ถ้าใครปรนนิบัติเรา พระบิดาจะประทานเกียรติแก่ผู้นั้น” ยน.12:26 )
3. มุ่งมั่นในการทำธุรกิจ การทำงาน การเรียน เพื่อถวายเกียรติแด่พระบิดา ( “จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระยาห์เวห์ แล้วแผนงานของเจ้าจะได้รับการสถาปนา” สภษ.16:3 )
4. มุ่งมั่นในการแบกกางเขนเดินติดตามพระเยซู ( ” พระเยซูจึงตรัสกับบรรดาสาวกของพระองค์ว่า “ถ้าใครต้องการจะติดตามเรา ให้คนนั้นปฏิเสธตนเอง รับกางเขนของตนแบกและตามเราม” มธ.16ซ24 )

ขอ คำสดุดี พระเกียรติ พระสิริ และฤทธานุภาพ จงมีแด่พระเยซูคริสต์ พระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว อาเมน

การดำเนินชีวิตกับพระเจ้าปี 2020

ชีวิตอธิษฐาน

ชีวิตในพระคริสต์

ชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ใกล้ชิดสนิทสนมพระวิญญาณบริสุทธิ์ วันต่อวัน

หน้าหลัก เติบโตในพระคริสต์ ติดสนิทพระวิญญาณ

Leave a Comment

Your email address will not be published.